Lanci i sidra

  • Sidreni lanci sa prečkom ili bez – svih veličina i kvaliteta
  • Sidra – svi tipovi i težine
  • Lanci za priveznice
  • Lanci opće upotrebe

Tehničke karakteristike pojedinih lanaca sa prekidnim čvrstoćama, usporedne tablice i tablice kvalitete možete dobiti u našem uredu.

Zatražite ponudu